ÇOCUKLARIN YÜZÜNDEKİ GÜLÜŞ OLMAK İÇİN YANINIZDAYIZ

Biz her çocuğun, gelişim basamaklarını kendi hızında çıktığını biliyoruz. Hazırladığımız öğretim programlarıyla,başarı odaklı bir süreci onlara sunuyoruz.Onlara süreçten keyif almak ve mutlu olmak kalıyor.

Öğrenme Güçlüğü, normal gelişim gösteren bireylerde görülen ve bilişin alt basamaklarında oluşan aksamalar yüzünden okumada, yazmada ve matematiksel becerilerde kendini gösteren bozuklukların genel adıdır. Bilişe yapılan müdahale yoluyla ve akademik destek dersleriyle rehabilite edilir.

Yaygın Gelişimsel Bozukluk; sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyoların gelişmesinde gecikmeler içeren bir tanı grubudur. En bilindik alt alanı Otizm Spektrum Bozukluğudur.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Zeka Geriliği; zihinsel öğrenme yetersizliği terimi kullanılarak, zihinsel gelişim yetersizliğinden dolayı, bireyin eğitim perormansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde; hafif-orta-ağır düzeyde etkilenmesi durumu olarak tanımlanmıştır.

Dil, Konuşma Bozuklukları Eğitimi; alanında uzman eğitimciler tarafından öğrencinin alıcı ve ifade edici dil becerilerindeki durumu tespit edilerek, öğrenciye özgü bir bireysel programa göre verilen eğitimdir.

Fizik Tedavi; yaralanma, hastalık, travma ya da yaşlılık gibi nedenlerle eksilme gösteren fonksiyonel hareketleri geri kazandırma amaçlı yapılan elektrik akımı, sıcak ya da soğuk uygulaması, egzersizler ya da çeşitli dalgalarla yapılan tedavilerin geneline verilen addır.

Dikkat çalışmaları, okul uyum sorunları, ergenlik dönemi nevrozları, sosyal fobi, depresyon, öfke yönetimi ve diğer bir çok konu başlığında hizmet veren birimdir.

YILDIZLARIMIZ

Kurumumuz;  öğrencisi, öğretmeni, anne ve babasıyla her zaman gelişime ve değişime açıktır.  Öğrenme sürecinin en iyi şekilde işletilmesini ve toplumun her alanında faydalı yıldızlar kazandırmayı hedeflemektedir

ÖZEL SERVİS AYRICALIĞI

Kurumumuzda eğitim alan öğrencilerimize verilen servis hizmeti, özel okul servis taşıma kurallarına uygundur. Belediye sınırları içinde ‘’Güzergah Kullanım İzin Belgesi’’ alınmış, güvenilir araçlarımızla ücretsiz olarak servis yapılmaktadır.

AKTİF EĞİTİM

Kurumumuzun eğitimsel süreci; öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yöneliktir. Hayata uyarlanıp, genellenebilecek çeşitli becerilerin kazandırılmasına  ve kullanılmasına  fırsat oluşturacak doğrultuda devam etmektedir.

ETKİNLİKLER

Kurumumuzda eğitim alan öğrencilerin; sosyal, toplumsal alan becerilerinde artış sağlamak ve bireysel bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.